Dotacje

Przedsiębiorca uzyskał subwencje finansową w ramach programu rządowego 

“Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” 

udzieloną przez PFR S.A.